VÅR VISION & FAKTA

FJÄLLSTUGAN

VÅR VISION

DELAKTIGHET

Vår vision är framtagen av föräldrar och personal på Fjällstugan. Allas delaktighet är viktig. Det ska finnas förutsättningar för alla att komma till tals. Personalen jobbar aktivt med barnens inflytande och de är alltid med i att utforma våra pedagogiska miljöer.


VÅR VISION

TRYGGHET

Vi tror att trygghet skapas genom att ha hög vuxennärvaro, personalen och föräldrar finns tillgängliga i barnens vardag och är goda förebilder.

VÅR VISION

LÄRANDE

Förskolan är en lärandemiljö och på Fjällstugan jobbar vi med vår pedagogiska verksamhet dagligen. Lärandet utgår från leken och bygger på det barnen visat intresse för.

VARFÖR FJÄLLSTUGAN?

AKTIVA FÖRÄLDRAR

På Fjällstugan har du som förälder möjlighet att vara en aktiv del av ditt barns vardag. Tillsammans med vår personal utgör du tryggheten för barnen.

NÄRVARANDE PEDAGOGER

Personalen är mycket viktig för både barnen och föräldrarna på Fjällstugan. Det är viktigt att de trivs hos oss. På Fjällstugan arbetar 4 engagerade pedagoger på heltid.

LITEN BARNGRUPP

Vi har just nu 18 barn och 4 personal på förskolan, tillsammans med de föräldrainsatser vi har är det hög bemanning hos oss!

NÄRA TILL NATUREN

Vi är medlemmar i Friluftsfrämjandet och känslan för naturen grundläggs genom att vara ute, i alla väder och alla årstider. Att följa naturens skiftningar i olika miljöer genom sinnesintryck genomsyrar verksamheten.

VÅRA STYRDOKUMENT

På Fjällstugan följer vi Lpfö-18. Barnens lärande pågår hela dagen. Vi tror på det kompetenta barnet, att barnen kan! Vi uppmuntrar, inspirerar, utmanar och är medupptäckare tillsammans med barnen.

Föräldrakooperativet Fjällstugan 
Följ oss på Facebook
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!